SQL Server & Business Intelligence
utbildning på djupet

Aktuella utbildningar inom Integration Services

Data Mining with SQL Server 2012

2014-05-19 - 2014-05-21, Addskills (Stockholm)

Lär dig bygga Data Mining-lösningar för att hitta avancerade mönster och skapa värdefulla insikter med hjälp av SQL Server 2012 Analysis Services. Kursen leds av internationellt kände Data Mining-experten Dejan Sarka som går igenom användningsområden för Data Mining, hur man genomför Data Mining projekt, olika Data Mining algoritmer, Text Mining, DMX språket och hur man använder Data Mining modeller i egna applikationer, OLAP kuber eller Reporting Services.

Kursledare: Dejan Sarka

Data Quality and Master Data Management with SQL Server 2012

2014-05-22 - 2014-05-23, Addskills (Stockholm)

Lär dig Data Quality Services och Master Data Management i SQL Server 2012. Datakvalitet är avgörande för framgången i många Business Intelligence-projekt. Denna kurs ger dig kunskapen att designa och bygga lösningar för en bättre datakvalitet och hantering av masterdata. Kursen leds av internationellt kände experten Dejan Sarka som går igenom begrepp och definitioner inom Data Quality Services (DQS) och Master Data Management (MDM), vanliga problem, installation, identifiering av data med låg kvalitet och andra smarta lösningar.

Kursledare: Dejan Sarka


© Copyright SolidQ Nordic AB 2019.